CAFM SYSTÉM

CAFM systém

Vybrané FM služby pokrýváme rovněž pomocí SW nástrojů, primárně CAFM systémem ALSTANET a PIT.

      


 

ALSTANET

AFM (Alstanet Facility Management) je moderní CAFM, resp. EAM aplikací splňující nejnáročnější požadavky uživatelů stejně dobře jako technické a bezpečnostní standardy běžné pro enterprise aplikace. 

Jedná se o modulární aplikaci sestávající se až z 25 modulů, základem pak jsou moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty a Zaměstnanci. Nasazení dalších modulů je pouze otázkou vašeho rozhodnutí. Většina modulů je procesních a obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, u sledovaných parametrů nebo sledování KPI. Základem je dokonalá datová evidence. Jednotlivé moduly jsou spolu vzájemně logicky propojené e. a navzájem se na sebe odkazují. K informacím se tak můžete dostat z různých míst ale se stejným výsledkem. Klíčové je správné nastavení primárních dat, která jsou zejména v ekonomické oblasti umístěné mimo naši aplikaci a je vhodné je získávat pomocí můstků. Jedním z modulů jsou i CAD vizualizace, které umožňují prohlížení CAD výkresů prostřednictvím webového prohlížeče s možností zobrazování vrstev, tvorbou tématických map či zobrazování popisek.

pit-FM

Aplikace je komplexním CAFM systémem a zahrnuje komplexní data z vybraných FM projektů u našich klientů. Především jsou využívány procesní data jednotlivých periodických i operativních zakázek, ale i pasportizační data. Objektem jednotlivých procesů jsou především budovy, ale i technické zařízení budov a venkovní plochy.

Aplikací tak pokrýváme:

 • Pasport ploch a technického zařízení budov
 • Technickou správu zařízení a budov (preventivní a operativní údržba)
 • Kompletní revizní činnost klientů
 • Úklidové služby a čištění lakoven
 • Správu vozidel (Fleet management)
 • Správu měřičů a rozúčtovací podklady nájemníků budov
 • ... a další.

 

Našim klientům díky CAFM systému dokážeme poskytovat relevantní a přesné informace, týkající se zejména:

 • nákladovosti na opravy zařízení a budov
 • poruchovosti jednotlivých zařízení
 • rychlosti zásahů u havárií
 • spotřeby materiálu údržby nebo hygomateriálu
 • časového využití paušální služby údržby/úklidu
 • plánů údržby a odborně-technických kontrol (věcných i finančních)

 

pit-WEB

Je rozšiřující aplikací k CAFM systému a zahrnuje žádankové rozhraní, tzv. Helpdesk systém, prostřednictvím kterého přijímáme požadavky svých klientů 24 hodin po všech 7 dní v týdnu.

Tato aplikace rovněž umožňuje zpřístupnit našim klientům i další data o budovách, primárně provedené revize a připojené revizní zprávy apod.

 

pit-CAD

Je integrační aplikací, umožňující integraci mezi výkresovou dokumentací standardu CAD a popisnými daty v pit-FM a to obousměrně, umožňující rychlé vyhledání dat a jejich zobrazení ve výkresové části stavebních objektů i mimo ně, jde-li o vnější prostředí areálů.

 

BricsCAD

Pro úpravy projektové dokumentace a integraci na CAFM systém užíváme tento plnohodnotný CAD editor, pomocí kterého můžeme našim klientům aktualizovat jejich projektovou dokumentaci nebo ji pořídit v oblastech našich vybraných služeb.

 

myFaber Service Management

Je integrovanou nadstavbou CAFM systému pit-FM pro mobilní chytré telefony, využívanou především terénními pracovníky a jejich manažery. Každá nová zakázka – operativní i periodická – je tak velmi rychle distribuována ke svému řešiteli, který pomocí snadného ovládání ve svém telefonu eviduje všechny podstatné náležitosti zakázky a vrací tak tyti informace zpět do CAFM systému. Dodavatelem tohoto řešení je ostravská společnost KVADOS a.s.

 

 

Přínosy SW podpory pro naše klienty

 • Efektivní a dostupná SW podpora společně s FM službou
 • Efektivní pasportizace objektů s ohledem na datové a informační potřeby vlastníka – rychlé, přesné a přehledné informace
 • Viditelná a snadno přehledná a průkazná evidence požadavků a incidentních událostí – přehled, kontrola a sledování průběhu požadavku
 • Přehledný systém zakázek a činností (plánovaných i operativních) – hlídání termínů systémem, kontrola plnění legislativních povinností, optimalizace nákladů a prováděných činností
 • Evidence prováděných služeb - kontrola plnění smluvních ujednání
 • Aplikace SW „na míru“ díky přizpůsobitelnosti aplikací konkrétním specifickým požadavkům klienta


 

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace