ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Energetické služby

Atalian Energy Solutions

Energetický management

ATALIAN chápe Energetický management jako službu, která vede k racionálnímu využití energií od procesu plánování její spotřeby ve fázi projektu po optimalizaci nákladů na její pořízení a spotřebu. Mezi poskytované služby patří především:

  • poradenství při plánování a projekci energetických zdrojů
  • energetické audity
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele elektřiny vč. režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek
  • poradenství při optimalizaci spotřeby energií
  • monitoring spotřeby energií pomocí HW a SW
  • zajištění energií za přijatelné ceny a za výhodných smluvních podmínek (voda, elektřina, plyn, technické plyny, …)
  • měření a regulace spotřeby energií
  • zajištění všech zákonných revizí a zkoušek

Činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetických zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Spočívá v pravidelné registraci a vyhodnocování parametrů určujících spotřebu energie. Důležitou součástí energetického managamentu je stanovení cílů spotřeb energií s ohledem na maximální úspory a minimalizaci dopadu energetiky do životního prostředí. Energetický manažer trvale ovlivňuje uživatele a vede ho k energeticky vědomému jednání.

Nabízíme poskytování služeb spojených s nákupem a distribucí energií a správu energetických zařízení.

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365