FACILITY MANAGEMENT

Facility Management

ATALIAN chápe FM jako strategický nástroj řízení, s jehož pomocí dosáhneme optimální strukturu nevýrobních nákladů a s tím odpovídající kvalitu a užitek jednotlivých procesů. Důraz klademe na řízení, kompetenci, odpovědnost, kvalitu a záruky za poskytované služby. Za zakázku odpovída Facility Objekt Manager, který řídí multitechnické služby poskytované vlastními zaměstnanci spolu s outsoucovanými službami.

V rámci našich služeb nabízíme komplexní projektové řešení, které je upraveno pro daný segment. Mezi tyto projekty patří např. Spokojený zákazník i nájemce, Padající náklady, Mikrobiologická čistota v normě, Lakovna bez zmetků, veškeré činnosti v souladu s legislativou. Jednotlivé projekty obsahují tyto činnosti:

 • údržba a obsluha technologických zařízení budov (TZB)
 • diagnostika, preventivní a pravidelná údržba, opravy a generální opravy
 • provozování TZB
 • obsluha systému měření a regulace (MAR)
 • správa a údržba inženýrských sítí a zdravotechniky (ZTI)
 • stavební údržba budov
 • revize, odborné technické prohlídky a servisy technologických celků
 • poskytování pohotovosti a havarijní služby
 • dálkový monitoring TZB a prvků inteligentních budov s napojením na centrální dispečink
 • ostraha a bezpečnostní služby, služby PCO
 • nakládaní a likvidace odpadů
 • vnitřní úklidy
 • venkovní úklidy – jaro/zima
 • údržba a výsadba zeleně
 • Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace (DDD)
 • hygo dodávky , ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, náhradní díly (ND)
 • zajištění poštovních a telekomunikačních služeb včetně Call Centra
 • zajištění služeb recepce, podatelny, kopírování a další administrativní služby
 • zajištění IT služeb včetně dodávek HW, SW
 • řízení skladového hospodářství režijních materiálů a ND
 • stravování, catering, event management
 • správa výkresové dokumentace
 • CAD management v elektronické i papírové podobě
 • pasportizace ploch, TZB a stavebních prvků
 • zpracování, řízení a provádění kompletní problematiky Health Safety Enviroment (HSE) - BOZP, PO, Enviroment Management System (EMS)
 • zpracování, řízení a vedení problematiky odpadového hospodářství
 • zpracování, řízení a vedení všech objektových směrnic a řádů
 • reporting
 • správa a údržba vozového parku
 • vnitropodniková doprava
 • a další

Hlavní přínosy FM pro zákazníka

 • Cena × kvalita × přínos, užitek = definování Service Level Agreement
 • Výkon, kvalita, riziko, hodnota = SLA, KPI
 • Produktivita práce
 • Benchmarking
 • Roční saving
 • Smluvně garantovaný roční saving na základě Analýzy provozu objektu (APO).
 • Integrace a synergie procesů
 • Integrace a synergie technologických systémů
 • Optimalizace procesů


Příklady konkrétních přínosů pro zákazníka

 • důsledná kontrola procesů – minimalizace sankcí při nesplnění povinností předepsaných státem (údržba technologických zařízení pro provoz budovy,odborné kontroly a revize, odpady, BOZP).
 • jeden komunikační a fakturační partner - přímá odpovědnost za svěřené procesy, méně organizačních a informačních kolizí, nastavení stabilního cash-flow
 • maximální využití správy provozní dokumentace a její metodická aktualizace v čase = uchování klíčových informací o provozu objektu, snížení rizikovosti při havarijních situacích, apod.


Možnosti REALIZACE ÚSPOR

 • optimalizace interních nákladů spojených s koordinací podpůrných procesů, využití synergií při řízení
 • využití zavedeného systému hodnocení dodavatelů - garance nejlepších podmínek v poměru cena/kvalita u dodávek chemie a materiálů a externích služeb
 • převzetí rizik při řízení skladového hospodářství (kontrola kvality i kvantity na vstupu i výstupu zboží ze skladu, manka a škody v průběhu skladování)
 • správné nastavení procesů ostrahy— minimalizace počtu krádeží
 • optimalizace nákladů na spotřebu energií (výběr tarifu, změna způsobu vytápění) nižší náklady na komunikaci s externími dodavateli (pouze jeden interní partner) atd..

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace