LIKVIDACE ODPADŮ A LABORATORNÍ PRÁCE

Likvidace odpadů a laboratorní práce

  • ekologickou likvidaci tekutých odpadů – kategorie „O“ a “N“
  • po celé ČR a tuhých odpadů v lokalitách stanovišť našich poboček
  • vedení evidence odpadů , zpracování podkladů pro roční hlášení původceodpadů
  • ekologické poradenství
  • zpracování provozních řádů
  • kontroly a vedení provozních deníků vodohospodářských zařízení
  • zajištění odběru vzorků a provádění analýz odpadních kalů a vod

Rychlá poptávka

E-mail: info.cz.atal@atalianworld.com
Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365