SLOVNÍK POJMŮ

Slovník pojmů

Franchising (franšízing)

je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí

Franchisor

franchisový poskytovatel, poskytovatel licence

Franchisant

franchisový příjemce, nabyvatel licence

Franchisová smlouva

právní dokument upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

Franchisový balík

souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

Franchisové příručky a manuály

dokumentují rozsah a know-how franchisového konceptu. Představuji "návod k použití" franchisového systému

Franchisové poplatky

platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

Franchisová síť

obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

Franchisová centrála

zajišťuje podporu franchisových partnerů a rozvoj franchisové sítě

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace