STABILNÍ SPOLEČNOST JE PŘÍNOSEM I PRO KLIENTY

Stabilní společnost je přínosem i pro klienty

01. 12. 2017 | Články

Od fúze společností ATALIAN CZ s.r.o. a AB Facility a.s. uběhlo již několik měsíců. Zajímalo nás, jaká je nyní situace. Zeptali jsme se proto pana Zdeňka Potomského, MBA, generálního ředitele společnosti ATALIAN CZ.

Jak se daří spojování jedničky a trojky na trhu? Co všechno je již hotovo? Je něco, co vás překvapilo?

Spojování obou společností je v plném proudu a za ten necelý rok se odvedl opravdu obrovský kus práce. Rád bych touto cestou vyjádřil své poděkování a uznání všem, kteří se na této fúzi podílejí a věnují tomuto projektu obrovské množství úsilí, energie a času. Je třeba si uvědomit, že – zjednodušeně řečeno – spojujeme dva odlišné světy a samostatně fungující organizace. To, co platí a funguje ve společnosti A, nemusí zákonitě platit ve společnosti B a naopak. Pevně věříme, že se nám nakonec podaří vytvořit silný a stabilní tým lidí, který využije ten obrovský potenciál, který díky spojení jedničky a trojky na trhu facility managementu bezesporu vzniká. Mám-li být upřímný, tak s fúzí takového rozsahu v našem oboru se ve svém profesním životě setká jen málokdo a pro společnost i pro jednotlivé pracovníky to jsou naprosto unikátní, nenahraditelné zkušenosti. Krom sjednocení a nastavení provozních stránek, jako je např. provázání zakázek v rámci regionů, využití potenciálu managerského řízení, sjednocení funkčních procesů atd., je třeba se vyrovnat se značným množstvím problémů a komplikací, které si spojení takto velkých organizací žádá. Jde např. o účetní a ekonomické systémy, implementace a nastavení jednotné softwarové verze specializovaných programů, interní právní procesy, systémy workflow, spojení ochran citlivých informací a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Je samozřejmě nanejvýš důležité, aby tato nastavení a samozřejmě i vzniklé komplikace co nejméně ovlivnily a zasáhly naše provozní zaměstnance a především naše klienty. Ale jak už jsem zmínil na začátku, tak za těch posledních devět měsíců všichni odvedli opravdu obrovský kus práce – a já jsem na naše lidi a celou naši společnost opravdu hrdý.

Ve společnosti ATALIAN působíte od roku 2009. Stál jste již u několika fúzí a zažil jste vývoj od malé společnosti poskytující ekologický servis až po jedničku na trhu v oblasti komplexního FM, v jejímž čele stojíte. Jak tento vývoj vnímáte?

Ano, to je pravda. Zažili jsme již několik fúzí, i když se samozřejmě žádná nemůže co do velikosti a složitosti srovnávat s fúzí společností ATALIAN a AB Facility, tak si dovolím tvrdit, že každý krok a každé rozhodnutí, které směřovalo ke stálému nárůstu co do velikosti, ale hlavně do rozšíření poskytovaných služeb v rámci komplexního facility managementu, vedly tím správným směrem. Dnes je bezesporu doba, která si od poskytovatelů facility managementu naprosto nekompromisně žádá vysokou úroveň a profesionální kvalitu poskytovaných služeb. Všude kolem sebe dnes a denně slyšíme o problémech s personálním obsazováním jednotlivých pracovních pozic, a to napříč celým spektrem téměř všech profesí a úrovní. Myslím si, že dnes si již každý uvědomuje složitost a úskalí cenové politiky nejen v případě veřejných zakázek, ale i také u lokálních klientů nebo při jednotlivých výběrových řízeních. A tím se dostávám zpět k vašemu dotazu. Opravdu věřím tomu, že stabilní, velká, ale hlavně zdravá společnost se s těmito kritickými aspekty dnešní doby dokáže vyrovnat mnohem pružněji, a tak přinese našim zaměstnancům i našim klientům jistoty a stabilitu dlouhodobé a úspěšné spolupráce.

Kam tedy ATALIAN směřuje? Jaké jsou vize v horizontu následujících let?

Samozřejmě se zde nabízí naprosto jednoznačná odpověď: Hlavní vizí a směrem pro následující léta je udržet si pozici jedničky na trhu v oblasti poskytování služeb facility managementu. A opět zde musím zdůraznit, že nejen co do velikosti obratu v České republice, ale také ohledně vysoké úrovně a kvality poskytovaných služeb. Klíčovými body pro nás bezpochyby jsou silný a stabilní tým kmenových zaměstnanců, jejich rozvoj, odbornost a spokojenost ve vztahu se společností. Dále pak vysoká úroveň podpory při poskytovaných činnostech a opět jak ven směrem k zákazníkům a jednotlivým zakázkám, tak samozřejmě i dovnitř do vlastní společnosti. V žádném případě nejsme a nebudeme tou známou kovářovou kobylou…

Hlavním mottem letošního Týdne FM je „Služby a Lidé“. Jak toto spojení vnímáte?

S tím vlastně těsně souvisí to, co jsem již popsal výše. Je to opravdu jednoduchá rovnice, která zní: Nízká cena = horší vybavení, méně školení, levnější personál a samozřejmě mnohem nižší poskytovaná úroveň služby. České ekonomice se v poslední době daří, všichni chceme zvedat úroveň a mzdy, ale bez lepších prodejních cen to prostě není možné. Vždyť přeci jeden ze základních ekonomických vstupů jsou informace a lidská síla. Naším cílem je pak proměnit, nebo chcete-li přetvořit, tyto vstupy ve výstup v podobě kvalitně prováděné práce, tedy produktu. Z našeho pohledu je naprosto klíčové, aby trh, nebo přesněji řečeno zákazníci a odběratelé, měli alespoň základní představu o výhodách a přínosu kvalitně poskytované služby v rámci FM.

To už zaznělo několikrát, ale co víc zvedá úroveň poskytované služby než kvalitní, ochotný a proškolený personál, který považuje vztah s klientem nebo dodavatelem za svou osobní věc?

Je v jeho zájmu poskytnout klientům co nejkvalitnější službu, a tím zajistit spokojenost klienta. Jinak řečeno, můžete mít drahá auta, kvalitní vybavení a zvučná jména sídel společností, ale každý správný ředitel nebo vrcholový manager by měl vědět, že každý obchodní vztah, každá zakázka, ale v neposlední řadě i každá společnost stojí a padá na lidech. Ve všem, co děláme, a ve službách, které poskytujeme, se vždy odráží naše motto, správa budov ve správných rukou, což nás zavazuje ke kvalitě a zodpovědnosti vůči všem klientům i partnerům.

Rychlá poptávka

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace