ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů

UPOZORNĚNÍ  PRO TELEFONNÍ LINKU 722 365 365

Z důvodu zkvalitnění služeb jsou hovory na lince pro uchazeče o zaměstnání společnosti ATALIAN CZ s.r.o. nahrávány. Uskutečněním dává uchazeč o zaměstnání bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu [jméno a příjmení, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa, místo pobytu, nejvyšší dosažené vzdělání] a poskytnutých údajů týkajících se požadovaného nebo vykonávaného zaměstnání společností ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 59 394, a to pro účely nabídky zaměstnání a sjednávání pracovních pohovorů. 

Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí uchazeče zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje uchazeče vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím uchazeče. Uchazeč dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 12 měsíců od jejich poskytnutí. Tento souhlas může být kdykoliv uchazečem písemně odvolán. 

Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na informaci o zpracování osobních údajů a, v případě zjištění, že zpracování osobních údajů je prováděno způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat o vysvětlení, resp. požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn. 

 

FORMULÁŘ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NA WEBU: 

Děkujeme za Váš zájem o zaměstnání ve společnosti ATALIAN CZ s.r.o. 

Kliknutím na uvedené tlačítko "ODESLAT" dává uchazeč o zaměstnání bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu [jméno a příjmení, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa, místo pobytu, nejvyšší dosažené vzdělání] a údajů týkajících se požadovaného nebo vykonávaného zaměstnání společností ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 59 394, a to pro účely nabídky zaměstnání a sjednávání pracovních pohovorů. 

Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí uchazeče zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje uchazeče vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím uchazeče. Uchazeč dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 12 měsíců od jejich poskytnutí. Tento souhlas může být kdykoliv uchazečem písemně odvolán. 

Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na informaci o zpracování osobních údajů a, v případě zjištění, že zpracování osobních údajů je prováděno způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat o vysvětlení, resp. požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn.

Sekretariát: +420 326 706 811
Infolinka: +420 722 365 365

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace